Itsemääräämisoikeus

Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tämä tarkoittaa, että hoitohenkilöstön on selvitettävä potilaan mielipide ennen hoidon aloittamista. Jos potilas kieltäytyy ehdotetusta hoidosta tai toimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla, johon hän suostuu. 

Yksi esimerkki itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta on hoidossa käytettävän lääkkeen valinta silloin, kun vaihtoehtoja on useita. Potilas voi haluta esimerkiksi käyttää alkuperäislääkettä rinnakkaislääkkeen sijasta. Myös jos tarjolla on potilaan sairauden hoitoon myyntiluvan saanut lääke ja toisena vaihtoehtona on lääke, jolla ei ole myyntilupaa tämän sairauden hoitoon, potilaan mielipiteellä on painoarvoa. 

Itsemääräämisoikeutta voi käyttää etukäteen hoitotahdon avulla. Hoitotahto on potilaan vakaan harkinnan perusteella ilmaisema tahto sen varalta, että hän ei sairauden tai onnettomuuden takia pysty osallistumaan päätöksentekoon hoitoaan koskevassa asiassa. Hoitotahdon voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle.

Potilaan tahdosta riippumattomasta hoidosta määrätään mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa.